อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ

สิทธิประโยชน์(1) ที่มอบให้กับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุเมื่อนำรถเข้าเช็กระยะที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานอีซูซุอย่างถูกต้องและต่อเนื่องตามเงื่อนไขการเช็กระยะทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม.
แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน


หมายเหตุ : (1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และรายการสินค้าที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า