fbpx

อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู ผ่อนเริ่มต้น 5,xxx บาท/เดือน (สำหรับปีแรก)

อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู ยกสูง ผ่อนเริ่มต้น 5,xxx บาท/เดือน (สำหรับปีแรก)

รายละเอียด/เงื่อนไขของรายการ 

อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู ยกสูง

ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 5,983 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 7,983 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นสองประตูไฮแลนเดอร์ เอล 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.35% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือน ก.พ. 2567 โดยจะต้องเริ่มชำระงวดแรกภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับรถ โดยเงื่อนไขในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถที่ขายฟลีท / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เฉพาะผู้จำหน่ายอีซูซุที่ร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดหรือรับข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

  • Eksplorasi Teknologi
  • WordPress CMS Checker