ISUZU SERVICE INCLUSIVE

โปรแกรมบํารุงรักษารถตามระยะ สําหรับรถอีซูซุมิวเอ็กซ์

Isuzu Service Inclusive (ISI) คือ

โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ครอบคลุมค่าอะไหล่ เคมีภัณฑ์ รวมถึงค่าแรง สำหรับการเช็คระยะตามมาตรฐานของอีซูซุ จำนวน 6 ครั้ง ทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. 3 ปี หรือ 60,000 กม.
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) ตามรายการที่ บริษัทฯ กำหนด มูลค่ารวมสูงสุดกว่า 22,000* บาท
( คำนวณจาก รุ่น MU-X 3.0L AT 4x4 รวมค่าแรงในการเช็คระยะ และภาษีมูลค่าเพิ่ม )
น้ามันเครื่องที่ใช้เป็นน้ามันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์ การเข้าเช็คระยะ ขาด / เกิน ได ้ไม่เกิน 1 เดือน หรือ 2,000 กม.

รายละเอียด ISUZU SERVICE INCLUSIVE (ISI)

รวมค่าแรง 6 ครั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม
รุ่นรถ มูลค่า*
1.9L 4x2 MT 21,410 บาท
1.9L 4x2 AT 19,150 บาท
3.0L 4x2 AT 20,040 บาท
3.0L 4x4 AT 22,690 บาท

รายละเอียด โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะรวมถึงค่าแรง

สารหล่อลื่น ค่าอะไหล่
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง + แหวนรองถ่ายน้ำ้ำมันเครื่อง
น้ำมันเฟืองท้ายลูกหน้า/หลัง แหวนรองถ่าย-เติมน้ำมันเฟืองท้ายลูกหน้า/หลัง
น้ำมันเบรค ไส้กรองระบบปรับอากาศ
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ ไส้กรองอากาศ
จาระบีสำหรับลูกปืนล ้อ และเพลากลาง ซีลดุมล้อหน้า
น้ำมันเกียร์ธรรมดา (MT) แหวนรองถ่าย-เติมน้ำมันเกียร์