รายละเอียด โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะรวมถึงค่าแรง

อะไหล่ 6 รายการ

 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง + แหวนรองถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • แหวนรองถ่าย-เติมน้ำมันเฟืองท้ายลูกหน้า/หลัง
 • ไส้กรองระบบปรับอากาศ
 • ไส้กรองอากาศ
 • ซีลดุมล้อหน้า
 • แหวนรองถ่าย-เติมน้ำมันเกียร์

เคมีภัณฑ์ 6 รายการ

 • น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
 • น้ำมันเฟืองท้ายลูกหน้า/หลัง
 • น้ำมันเบรก
 • น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • จาระบีสำหรับลูกปืนล้อ และเพลากลาง
 • น้ำมันเกียร์ธรรมดา (MT)
   

*หมายเหตุ

คำนวนจากค่าบำรุงรักษาตามระยะ 6 ครั้งแรก ของอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ 4×4 เกียร์อัตโนมัติ / การเข้าเช็กระยะขาด หรือเกินได้ไม่เกิน 1 เดือน หรือ 2,000 กม./ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับรายการนอกเหนือจากที่บรัษัทฯ กำหนด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด