fbpx

ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ 2024 โปรเหนือลิมิต…พิชิตทุกข้อเสนอ ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo

ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ 2024 โปรเหนือลิมิต…พิชิตทุกข้อเสนอ ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo

ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 5,045 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 6,845 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นสเปซแค็บ เอส ดีเอ 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา ดอกเบี้ย 4.35% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือน พ.ย. – ธ.ค. 2566 โดยจะต้องเริ่มชำระงวดแรกภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับรถ โดยเงื่อนไขในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถที่ขายฟลีท / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เฉพาะผู้จำหน่ายอีซูซุที่ร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดหรือรับข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

  • Eksplorasi Teknologi
  • WordPress CMS Checker