fbpx

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ สเปซแค็บ ผ่อนเริ่มต้น 4,xxx บาท/เดือน (สำหรับปีแรก) หรือ ผ่อน 2,000 บาท/เดือน นาน 1 ปี

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ สเปซแค็บ ผ่อนเริ่มต้น 4,xxx บาท/เดือน (สำหรับปีแรก) หรือ ผ่อน 2,000 บาท/เดือน นาน 1 ปี

โปร อีซูซุ ดีแมคซ์ สเปซแค็บ

1.) ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 4,845 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 6,845 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นสเปซแค็บ เอส 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา ดอกเบี้ย 4.35% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือน ก.พ. 2567 โดยจะต้องเริ่มชำระงวดแรกภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับรถ โดยเงื่อนไขในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

2.) ช่วยผ่อนปีแรก 2,000 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยปกติ ณ เดือน ก.พ. 2567 โดยจะต้องเริ่มชำระงวดแรกภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับรถ โดยเงื่อนไขในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถที่ขายฟลีท / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เฉพาะผู้จำหน่ายอีซูซุที่ร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดหรือรับข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

  • Eksplorasi Teknologi
  • WordPress CMS Checker