อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ

อภิสิทธิ์เหนือระดับ สำหรับคนพิเศษของอีซูซุ

บัตรอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ

คือ สิทธิประโยชน์ที่มอบให้กับรถปิกอัพอีซูซุ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ* ที่ลูกค้านำเข้าเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุอย่างต่อเนื่อง ตามเงื่อนไขการเช็กระยะ ทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

สิทธิประโยชน์บัตรอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ

ระดับแพลททินั่ม

เข้าเช็กระยะอย่างต่อเนื่องครบ 15 ครั้ง

พิเศษ! รับส่วนลด ในการซื้อรถอีซูซุ**

ระดับโกลด์

เข้าเช็กระยะอย่างต่อเนื่องครบ 10 ครั้ง

พิเศษ! รับส่วนลด ในการซื้อรถอีซูซุ**

ระดับซิลเวอร์

เข้าเช็กระยะอย่างต่อเนื่องครบ 5 ครั้ง

* สำหรับรถที่มีการส่งมอบตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ ส่วนลดค่าอะไหล่ใช้ได้เฉพาะการใช้บริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น สิทธิประโยชน์ของสมาชิกจะใช้ได้เฉพาะกับรถคันที่เลขตัวรถ ​(VIN) ปรากฎอยู่บนบัตรสมาชิก

กลุ่มอะไหล่ที่ร่วมรายการ

บัตรอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ มอบส่วนลดค่าอะไหล่จากราคาปกติสำหรับกลุ่มอะไหล่ 6 กลุ่มที่ร่วมรายการ*

กลุ่มไส้กรองน้ำมันเครื่อง

กลุ่มไส้กรองอากาศ

กลุ่มใบปัดน้ำฝน

กลุ่มไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

กลุ่มผ้าเบรก

กลุ่มสายพาน

*รายการอะไหล่ในแต่ละกลุ่มสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ

  1. 1. ท่านสามารถแสดงบัตรสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดด้านหลังได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ
  2. 2. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกจะใช้ได้เฉพาะกับรถคันที่เลข VIN (Vehicle Identification Number) ปรากฎอยู่บนบัตรสมาชิกเท่านั้น
  3. 3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเจ้าของรถ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกจะโอนไปยังเจ้าของใหม่ทันที ทั้งนี้ เจ้าของเดิมจะต้องแจ้งให้เจ้าของใหม่รับทราบถึงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
  4. 4. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นๆ ได้
  5. 5. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. 6. เงื่อนไขการได้รับสิทธิการเป็นสมาชิก การต่ออายุสมาชิก และการเลื่อนระดับสมาชิก เป็นไปตามรายละเอียดด้านหลัง
  7. 7. ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isuzu-tis.com หรือที่อีซูซุสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 0-2118-0777

ตารางแสดงสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซีคลับ

ตารางแสดงเงื่อนไขการได้รับสิทธิการเป็นสมาชิก การต่ออายุสมาชิก และการเลื่อนระดับสมาชิก

สำหรับรถ ออลนิว อีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา

**เช็กระยะ หมายถึง การนำรถเข้ารับบริการเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยต้องรับบริการเช็กระยะ ตามรายการการบำรุงรักษาในคู่มือการใช้รถอย่างถูกต้อง

สำหรับรถอีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นตั้งแต่ปี 2002 - 2011

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือที่อีซูซุสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 0-2118-0777

**เช็กระยะ หมายถึง การนำรถเข้ารับบริการเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยต้องรับบริการเช็กระยะ ตามรายการการบำรุงรักษาในคู่มือการใช้รถอย่างถูกต้อง