fbpx

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ “ทองคำ” มูลค่า 10,000 บาท

blank

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับ “ทองคำ” มูลค่า 10,000 บาท

คุณ ฉลาด รักภิรมย์
คุณ วรเชษฐ์ แสงรุ้ง
คุณ โชคชัย ปะวันเต
คุณ จุลวรรณ บุญเจือ
คุณ นิสา โรจน์พงศ์เกษม

หมายเหตุ : จากการจองรถวันที่ 1-28 ก.พ. 65, ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลวันที่ออกรถ, เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด