พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535) คืออะไร

09:38:39 21-02-2018


พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535) คืออะไร

พ.ร.บ.  คือ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  และถือเป็นกฎหมายที่ บังคับให้รถทุกชนิด ทุกประเภท  ที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็นรถชนิดต่างๆ เช่น  รถจักรยานยนต์  –  รถโดยสาร – รถตู้ –  รถบรรทุก –  รถไถนา –  รถอีแต๋น – รถตุ๊กตุ๊ก และรถชนิดต่างๆที่นำออกมาใช้บนท้องถนนต้องทำทุกคัน   แต่หากเราไม่ทำ พ.ร.บ. ก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายหากเกิดเหตุ หรือ ถูกตรวจพบว่าไม่มี ก็จะโดนโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกฎหมายยังกำหนดให้ติดเครื่องหมายให้ชัดเจน หากเราไม่ทำตามก็จะโดน แต่ โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  และทีนี้เราก็มาดูกันว่า การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  นั้นให้ความคุ้มครองอะไรและมีประโยชน์อย่างไร

 พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองอย่างไร

 พ.ร.บ. หรือ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
มีจุดประสงค์ที่ให้ประโยชน์กับผู้ประสบภัยจากรถในเบื้องต้น และ คุ้มครองเฉพาะคนเท่านั้น โดยระบุไว้ว่า  คุ้มครองเฉพาะตัวบุคคลที่เกิดเหตุประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนน หรือ ผู้โดยสารมากับรถ แต่จะไม่คุ้มครองรถยนต์ หรือพาหนะ  และความคุ้มครองให้ผลประโยชน์กับทายาทของผู้ประสบภัยด้วย

โดยหากเกิดเหตุเช่น ถูกรถเฉี่ยว – รถชน ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับความคุ้มครองในการเข้ารักษาพยาบาลได้ทันท่วงที และได้รับค่ารักษาพยาบาล หรือ เงินชดเชยหากพิการ ตามที่ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้  หรือประสบอุบัติเสียชีวิต ทายาทก็จะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์และตามข้อกำหนดด้วยเช่นกัน  ซึ่งเงินชดเชยตามที่  พ.ร.บ. หรือ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ระบุไว้คือ

  • กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์และได้รับบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
  • กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์และเสียชีวิต ทายาทจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท
  • กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ แต่เสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล ทายาทจะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

**  กรณีที่ 3 นั้นต้องรวมกับกรณีที่ 1 กันแล้วจะได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาท **

*** หมายเหตุ สำหรับการได้รับค่าชดเชย หรือ ค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัย ในหมวดของการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัยจากรถ ตาม มาตรฐานกลางของ ในหมวดรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะรับผิดชอบจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ
(โดยเริ่มประกาศใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2547) ***

 

แต่ในยุคใหม่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้น โดยเราสามารถ ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์และทะเบียนรถยนต์ได้ที่เว็บไซค์ของกรมการขนส่ง www.dlte-serv.in.th

 

ตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัล


ตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัล

- ซ่อนกล่องข้อความ
สอบถามข้อมูลเร่งด่วน