เทคโนโลยีอัจฉริยะ อีซูซุอินไซท์ ISUZU INSIGHT “แนะนำ ทำง่าย ประหยัดได้ ชีวิตดี”

16:39:19 10-01-2018

ISUZU INSIGHT
“แนะนำ ทำง่าย ประหยัดได้ ชีวิตดี”

อีซูซุอินไซท์ อีกขั้นแห่งเทคโนโลยีในโลกปิกอัพ! สามารถวิเคราะห์และประเมินผล พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดน้ำมัน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ ด้วยสมองกลอัจฉริยะ “อีซูซุอินไซท์” ที่จะทำการบันทึกพฤติกรรมการขับขี่ของท่านโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทครั้งแรกเป็นต้นไป

อีซูซุอินไซท์ จะทำการคำนวณและประเมินผลการขับขี่ของผู้ใช้รถ ออกมาในรูปแบบของอีซูซุอินไซท์ ที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขับได้อย่างละเอียดยิบ ซึ่งจะแสดงออกมาทั้งในรูปแบบของกราฟ และตัวเลขครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

 

ระบบปฏิบัติการ “อีซูซุอินไซท์” ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยวิเคราะห์และแนะนำพฤติกรรมการขับขี่ที่พึงประสงค์ จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่ของตนเอง และวิธี การที่จะพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย เมื่อท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของใบรายงานอีซูซุอินไซท์อย่าง ต่อเนื่อง จะเกิดผลดีในด้าน

  • ช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
  • ช่วยสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีต่อผู้ใช้รถ ซึ่งจะช่วย สร้างความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับ และเพื่อนร่วมทางอีกด้วย

เมื่อท่านนำรถเข้าตรวจเช็กตามระยะที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทางศูนย์ฯจะดึงข้อมูลจาก “อีซูซุอินไซท์” เพื่อประมวลผล สรุปและพิมพ์เป็นรายงานการขับขี่พร้อมคำแนะนำที่เข้าใจง่าย โดยท่านสามารถขอรับการบริการได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ฟรี 5 ครั้งแรกเมื่อตรวจเช็กตามระยะที่ 10,000 - 50,000 กม.*

*ในการประมวลผล “อีซูซุอินไซท์” มีค่าใช้จ่ายในการสรุปและพิมพ์เป็นใบรายงาน อีซูซุอินไซท์ ตั้งแต่ระยะ 50,001 กม. เป็นต้นไป

ตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัล


ตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัล

- ซ่อนกล่องข้อความ
สอบถามข้อมูลเร่งด่วน