ISUZU MAX CHALLENGE ร่วมทายผลลุ้นทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท กับบอย ปกรณ์

09:40:55 26-04-2019


1 เดียวเท่านั้นที่จะได้ ทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท!

ISUZU MAX CHALLENGE

ครั้งแรก...ภารกิจอันท้าทาย กับบอย ปกรณ์
น้ำมัน 1 ถัง วิ่งกว่า 1,200 กิโลเมตร ที่ประเทศจีน
ร่วมทายผลลุ้นทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท!!!

บอย ปกรณ์จะขับได้กี่ กิโลเมตร/ลิตร
ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2562 – 30 พ.ค. 2562

ร่วมทายผลได้เลย!

>>http://bit.ly/2XIEORv


- ซ่อนกล่องข้อความ
สอบถามข้อมูลเร่งด่วน