โปรแกรมการขยายระยะเวลาความคุ้มครอง

รถอีซูซุดีแมคซ์ และอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ให้การดูแลต่อจากการรับประกันรถใหม่
จากเดิม 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

คุ้มครองเพิ่ม 2 ปี หรือระยะทางเพิ่มสูงสุด 60,000 กม.

(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

เพิ่มความมั่นใจในการใช้รถให้กับคุณ (1) ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือก กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไข
และข้อตกลงโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ระหว่างลูกค้าทั่วไปและลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

รายการ

กล่องควบคุมเครื่องยนต์
(ECU)

ชุดสายไฟเครื่องยนต์

คอมเพรสเซอร์แอร์

ชุดหน้าปัดเรือนไมล์

อินเตอร์คูลเลอร์

ลูกค้าทั่วไป 25,000 บาท(1) 18,900 บาท(1) 14,200 บาท(1) 14,000 บาท(1) 13,200 บาท(1)
ลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น ฟรี(2) ฟรี(2) ฟรี(2) ฟรี(2) ฟรี(2)

• ฟรี! ค่าแรง • ฟรี! ค่าอะไหล่

ในการเคลมตามรายการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

(1) เป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจากราคาอะไหล่และค่าแรง ซึ่งราคาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นรถ และลักษณะการเสียหายที่เป็นไปตามเงื่อนไข
(2) คุ้มครองเฉพาะอะไหล่ที่ร่วมรายการและเงื่อนไขที่กำหนดในโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

ราคาแพ็กเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

รุ่นรถอีซูซุ ขยายการรับประกันเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
แบบที่ 1
ก่อน เข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก
แบบที่ 2
หลัง เข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก
อีซูซุดีแมคซ์ 8,500 บาท 10,000 บาท
อีซูซุมิว-เอ็กซ์ 9,500 บาท 11,000 บาท

หมายเหตุ : • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (3)(4)

ขยายการรับประกันเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
สำหรับการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

คูปองเงินสดมูลค่า 2,000 บาท
สำหรับใช้ในศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ
เมื่อสิ้นสุดการขยายการรับประกัน

ราคาเบี้ยพิเศษ ในการต่ออายุประกันภัย
กับ ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่นแพ็กเกจ 5 ปี หรือ 160,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) สำหรับการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป/สำหรับลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่นก่อน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ยังคงสามารถใช้สิทธิพิเศษก่อนหน้านี้ได้ตามปกติ/อีซูซุสมาร์ทเช็กสามารถใช้หลังหมดระยะคูปองเท่านั้น และก่อนหมดการขยายการรับประกัน/ไม่สามารถแลกสิทธิพิเศษต่างๆ คืนเป็นเงินสดได้/ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือแคมเพจ์นอื่นๆ ได้
  2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. กรุณาศึกษารายละเอียดเงื่อนไข และข้อตกลงในสมุดรับประกัน เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

showroom
สำหรับลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรม
บริการพิเศษอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ราคาแพ็กเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

รุ่นรถอีซูซุ ขยายการรับประกันเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
แบบที่ 1
ก่อน เข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก
แบบที่ 2
หลัง เข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก
อีซูซุดีแมคซ์ 6,000 บาท 6,500 บาท
อีซูซุมิว-เอ็กซ์ 7,000 บาท 7,500 บาท

หมายเหตุ : • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(5) เฉพาะศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่ร่วมรายการ และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ