โปรแกรมการขยายระยะเวลาความคุ้มครอง

รถอีซูซุดีแมคซ์ และอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ให้การดูแลต่อจากการรับประกันรถใหม่
จากเดิม 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

คุ้มครองเพิ่ม 2 ปี หรือระยะทางเพิ่มสูงสุด 60,000 กม. (1)

(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

เพิ่มความมั่นใจในการใช้รถให้กับคุณ (1) ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือก กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไข
และข้อตกลงโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับคุณ

ตัวอย่าง เงื่อนไขแสดงระยะเวลาการรับประกันของโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ระหว่างลูกค้าทั่วไปและลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

รายการ

กล่องควบคุมเครื่องยนต์
(ECU)

ชุดสายไฟเครื่องยนต์

คอมเพรสเซอร์แอร์

ชุดหน้าปัดเรือนไมล์

อินเตอร์คูลเลอร์

ลูกค้าทั่วไป 25,000 บาท(2) 18,900 บาท(2) 14,200 บาท(2) 14,000 บาท(2) 13,200 บาท(2)
ลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น ฟรี(3) ฟรี(3) ฟรี(3) ฟรี(3) ฟรี(3)

• ฟรี! ค่าแรง • ฟรี! ค่าอะไหล่

ในการเคลมตามรายการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

(2) เป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจากราคาอะไหล่และค่าแรง ซึ่งราคาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นรถ และลักษณะการเสียหายที่เป็นไปตามเงื่อนไข
(3) ฟรีเฉพาะอะไหล่ที่ร่วมรายการและเงื่อนไขที่กำหนดในโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

ราคาแพ็กเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

รุ่นรถอีซูซุ เหมาะสำหรับรถใช้น้อย (เฉลี่ยน้อยกว่า 60 กม. / วัน)
SMART A คุ้้มครองเพิ่ม 2 ปี
ไม่เพิ่มระยะทาง
(+0 กม.)
เหมาะสำหรับรถใช้มาก (เฉลี่ยมากกว่า 60 กม. / วัน)
SMART B คุ้้มครองเพิ่ม 2 ปี
หรือเพิ่มระยะทางไม่เกิน 60,000 กม.
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

แบบที่ 1


ก่อนเข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก

แบบที่ 2


หลังเข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก

แบบที่ 1


ก่อนเข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก

แบบที่ 2


หลังเข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก
D-MAX 4x2 7,500 บาท 9,000 บาท 8,500 บาท 10,000 บาท
D-MAX 4x4 8,000 บาท 9,500 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท
MU-X 8,500 บาท 10,000 บาท 9,500 บาท 11,500 บาท

หมายเหตุ : • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น ได้ในราคาพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (4)

สิทธิพิเศษ
เมื่อสิ้นสุดการขยายการรับประกัน

ฟรี! อีซูซุสมาร์ทเช็ก
จำนวนสูงสุด 5 ครั้ง (1 ครั้ง/ปี)

ราคาเบี้ยพิเศษ ในการต่ออายุประกันภัย
กับตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส(4) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรม
บริการพิเศษอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562

ราคาแพ็กเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

รุ่นรถอีซูซุ เหมาะสำหรับรถใช้น้อย (เฉลี่ยน้อยกว่า 60 กม. / วัน)
SMART A คุ้้มครองเพิ่ม 2 ปี
ไม่เพิ่มระยะทาง
(+0 กม.)
เหมาะสำหรับรถใช้มาก (เฉลี่ยมากกว่า 60 กม. / วัน)
SMART B คุ้้มครองเพิ่ม 2 ปี
หรือเพิ่มระยะทางไม่เกิน 60,000 กม.
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

แบบที่ 1


ก่อนเข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก

แบบที่ 2


หลังเข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก

แบบที่ 1


ก่อนเข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก

แบบที่ 2


หลังเข้ารับการตรวจเช็กระยะครั้งแรก
D-MAX 4x2 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท 6,500 บาท
D-MAX 4x4 5,500 บาท 6,000 บาท 6,500 บาท 7,000 บาท
MU-X 6,000 บาท 6,500 บาท 7,000 บาท 7,500 บาท

หมายเหตุ : • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(5) เฉพาะศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ