กรกฎาคม 2563

 • ติดตั้งระบบ WordPress และ Plugin ต่างๆ เพื่อออกแบบ Website
 • ติดตั้งระบบการจัดการข้อมูล BackEnd, Backup, Security,
 • ติดตั้งออกแบบระบบหน้าบ้าน
 • วางโครงสร้าง การจัดการ Menu
 • จัดการออกแบบ Header – Footer ข้อมูลติดต่อ รายละเอียดเบื้องต้น
 • ออกแบบ วางโครงสร้าง หน้าแรก ของ Website : Slide Banner, Banner, Icon Menu, Logo

สิงหาคม 2563

 • นำระบบ WordPress ขึ้น Hosting ในส่วนของ Sub domain ที่ Flat.isuzu4u.com
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูลและออกแบบในส่วน รุ่นรถ ต่างๆ เบื้องต้น
 • ออกแบบหน้า Contact Us และ ในส่วน หน้า ติดต่อรับข่าวสาร
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน หน้า ข่าวสาร
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน หน้า งานบริการ
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน หน้า สาขาต่างๆ
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน ภาพบรรยากาศ วีดีโอ กิจกรรม

กันยายน 2563

 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน Isuzu Service Inclusive (ISI)
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน การเช็คระยะ และ นัดหมายล่วงหน้า
 • เพิ่มข้อมูลในส่วนรายละเอียด หน้า รุ่นรถ: สี, Spec, ราคา, โบรชัวร์, รูปภาพ
 • เพิ่มข้อมูลในส่วนรายละเอียด หน้า สาขา: แผนที่, ที่อยู่ติดต่อสาขา, รูปโชวรูม, รูปส่งมอบรถ, Facebook สาขา, รูป Sales พร้อมเบอร์โทร
 • เพิ่มข้อมูลในส่วนรายละเอียด หน้า ติดต่อเรา : ประวัติ, รางวัล, ทำเนียบผู้บริหาร, ช่องทางติดต่อ, เลขบัญชี

ตุลาคม 2563

 • Backup Website เก่า เพื่อจัดเตรียมย้าย
 • ย้าย Website ใหม่ ขึ้นระบบ แทน Website เก่า 
 • Test ระบบ Website ใหม่ ให้พร้อมใช้งาน และแก้ใขข้อบกพร่อง
 • เพืิ่มระบบ Chat หน้า Website
 • จัดการเพิ่ม Keyword , Description , Title เพื่อให้รองรับ SEO ในแต่ละหน้า Web
 • ติดตั้ง Code Google Analytic, Google Ads, และ Tool อื่นๆ 
 • Check Speed Website และแก้ใข Code เพืิ่อให้ Website เร็วขึ้น
 • Update ระบบ ทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน และ ทำการ BackUp ข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้

พฤศจิกายน 2563

 • ติดตั้งระบบ WordPress และ Plugin ต่างๆ เพื่อออกแบบ Website
 • ติดตั้งระบบการจัดการข้อมูล BackEnd, Backup, Security,
 • ติดตั้งออกแบบระบบหน้าบ้าน
 • วางโครงสร้าง การจัดการ Menu
 • จัดการออกแบบ Header – Footer ข้อมูลติดต่อ รายละเอียดเบื้องต้น
 • ออกแบบ วางโครงสร้าง หน้าแรก ของ Website : Slide Banner, Banner, Icon Menu, Logo
 • นำระบบ WordPress ขึ้น Hosting ในส่วนของ domain isuzunkm.com 
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูลและออกแบบในส่วน รุ่นรถ ต่างๆ เบื้องต้น
 • ออกแบบหน้า Contact Us และ ในส่วน หน้า ติดต่อรับข่าวสาร
 •  

ธันวาคม 2563

 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน หน้า ข่าวสาร
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน หน้า งานบริการ
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน หน้า สาขาต่างๆ
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน ภาพบรรยากาศ วีดีโอ กิจกรรม
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน อีซูซุมิโมมาริ
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน อีซูซุเทเลเทค
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน อีซูซุแคร์
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และออกแบบในส่วน การเช็คระยะ และ นัดหมายล่วงหน้า
 • เพิ่มข้อมูลในส่วนรายละเอียด หน้า รุ่นรถ: สี, Spec, ราคา, โบรชัวร์, รูปภาพ
 • เพิ่มข้อมูลในส่วนรายละเอียด หน้า สาขา: แผนที่, ที่อยู่ติดต่อสาขา, รูปโชวรูม, รูปส่งมอบรถ, Facebook สาขา, รูป Sales พร้อมเบอร์โทร

มกราคม 2563

 • Test ระบบ Website ให้พร้อมใช้งาน และแก้ใขข้อบกพร่อง
 • เพืิ่มระบบ Chat หน้า Website
 • จัดการเพิ่ม Keyword , Description , Title เพื่อให้รองรับ SEO ในแต่ละหน้า Web
 • ติดตั้ง Code Google Analytic, Google Ads, และ Tool อื่นๆ 
 • Check Speed Website และแก้ใข Code เพืิ่อให้ Website เร็วขึ้น
 • Update ระบบ ทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน และ ทำการ BackUp ข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้