fbpx

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก แคมเพจ์น “เข้าศูนย์สุดคุ้มทั้งลดทั้งลุ้น ที่อีซูซุนครหลวง”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก แคมเพจ์น “เข้าศูนย์สุดคุ้มทั้งลดทั้งลุ้น ที่อีซูซุนครหลวง” 

รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท
– คุณเสกสรรค์ สฤษฎ์ธิติกัลป์

รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง
– คุณสุรินทร รสหวาน
– คุณพีระพงษ์ ไล้ทอง

รางวัลคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองฟรี 1 ครั้ง
– คุณธนญ จองจำเริญ
– คุณมณี ศรีวงค์ไทย
– คุณเรียม จุ่มน้ำใส
– คุณสมชาย จวงจันทร์
– คุณจตุรพัฒน์ ณ ทอน
– คุณนิพิฐพนธ์ ชนานนท์ธวัช
– คุณทรงพล กิจจินดาหรา
– คุณสมใจ กิจปาโล