fbpx

ประกาศผู้โชคดีได้รับรางวัล จากการจองรถมิว-เอ็กซ์ ใน LIVE วันที่ 24 ธันวาคม 256

ประกาศผู้โชคดีได้รับรางวัล
จากการจองรถมิว-เอ็กซ์ ใน LIVE
วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รางวัล “อุปกรณ์ตั้งแคมป์”


คุณ สุชาติ เหมือนทอง
คุณ สวาท ศรีสุขครบุรี

 

หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล, รับรางวัลวันที่รับรถ